Et utforskende miljø

Det fysiske miljøet støtter barnas utforsking, nysgjerrighet, kreativitet, fantasi, samarbeid og kommunikasjon. Rommet skal fremme læring og gi skaperglede, og gi muligheter for gode steder og møtes. Vi gir barna tilgang til utforskningsbare, udefinerbare materialer og gjenbruksmateriell i kombinasjon med tradisjonelle leker. Miljøet er i stadig utvikling, fordi barnas interesser og behov er i endring