Reggio Emilia

Reggio Emilia er en by i den nordlige delen av Italia. Reggio Emilia har også blitt et begrep som står for den pedagogiske filosofien som har blitt utviklet de siste 50 årene i de kommunale barnehagene i denne byen. Den pedagogiske filosofien fra denne lille byen har vakt stor interesse og engasjement i mange deler av verden og har i dag en sterk forankring i Skandinavia.

 

Reggio Emilia filosofien står for en pedagogisk arbeidsmåte som har sin forankring i en dyp humanistisk livsholdning som bygger på en sterk tro om menneskets muligheter, en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn fødes rike og intelligente, med en sterk iboende kraft til og utforske verden.

Pedagogikken fornyes og utvikles i takt med barnas behov og i takt med samfunnsendringer. Reggio Emilia er ikke et fastlagt pedagogisk opplegg som man kan overta, men man kan la seg inspirere av tankene og filosofien.