Gråberget

Her er vi 21 barn. 13 barn født i 2017, 8 barn født i 2018.

Tre- og fireåringene går her på Gråberget. Vi legger vekt på et godt leke- og arbeidsmiljø, og vi tror at trivsel smitter. Vi bruker mye tid på observasjon slik at vi på den måten kan legge miljøet tilrette for å passe hvert enkelt barn. At barna selv får virke med på utforming av miljøet er viktig for oss. 

På Gråberget har vi et stort oppholdsrom som vi har delt inn i forskjellige lekekroker. Vi har magneter, ulike typer konstruksjonsmateriell, sand og remidamateriell - for å nevne noe. I tillegg har vi ett mindre rom som akkurat nå brukes til ulike former for rollelek. Vi ønsker å skape gode møteplasser inne på Gråberget, der barna sammen eller alene kan utforske, undre seg eller fordype seg gjennom dagen.  

Vi synger mye, danser mye, og forteller mange eventyr og historier. Vi bruker ulikt matriell slik at barna skal bli kjent gjennom interessante aktiviteter. Vi bruker vann, ris, steiner, kongler, fjær - alt som er utforskningsbart. Rundt slike aktiviteter blir vi godt kjent med hverandre, noe som legger et godt grunnlag for en sterk felleskapsfølelse i gruppa. I det fysiske miljøet er vi opptatte av at alle skal finne noe som føles meningsfylt. Derfor forandrer vi det fysiske miljøet i takt med barnas skiftende interesser.

Vi liker godt å bruke naturen, og er mye ute både på turer og i barnehagens uteområde. Når barna nå har blitt eldre, blir turene lengre og i nærmiljøet er det ett hav av turmuligheter som vi vet å benytte oss av. Barnas møter med steiner, kongler, mose og alt man finner i skogen er viktig. Det kan skje magi rundt en maurtue! Det vet vi å ta vare på. Vi klatrer i trær og balanserer på stokker. Vi hopper over bekker, hører på fugler og samler steiner i hauger. Vi ligger i hengekøyer når det er mulig, og lager mat på bål. Gruppas størrelse gjør det hensiktsmessig at en liten gruppe er på tur hver dag, og barna på Gråberget er virkelig glad i turene våre. 

Vi bruker mye tid på å observere og legge tilrette for utvikling i leken. Samtidig jobber vi med kompetanseheving av oss som jobber her, slik at vi kan komme frem til et felles syn på hvor viktig leken er for barnas utvikling.

I banehagen jobber vi prosjekterende. Det betyr at vi bruker mye tid i starten av barnehageåret på å observere hva barna viser interesse for, som vi kan dykke dypere inn i sammen. For øyeblikket er det mye som fanger barnas interesse - som vanlig. Utforsking med magneter, filosofi og konstruksjon bruker vi litt ekstra mye tid på akkurat nå.