Gråberget

Her er vi 23 barn, 18 født i 2019 og 5 født i 2020, sammen med 5 voksne.

Tre- og fireåringene går her på Gråberget. Vi legger vekt på et godt leke- og arbeidsmiljø, og vi tror at trivsel smitter. Vi bruker mye tid på observasjon slik at vi på den måten kan legge miljøet tilrette for å passe hvert enkelt barn. At barna selv får virke med på utforming av miljøet er viktig for oss. 

På Gråberget har vi et stort oppholdsrom som vi har delt inn i forskjellige lekekroker. Vi har magneter, ulike typer konstruksjonsmateriell, utstyr som er fint å bruke i rollelek,  remidamateriell - for å nevne noe. Vi har også steder hvor det er mulighet for avslapping.  I tillegg har vi ett mindre rom som brukes til kreativt formingsarbeid og snekring.   Vi ønsker å skape gode møteplasser inne på Gråberget, der barna sammen eller alene kan utforske, undre seg eller fordype seg gjennom dagen.  

Vi er en gjeng med små og store som er veldig glade i å være ute, både på vårt eget uteområde og ikke minst på turer i nærmiljøet. Vi er ofte i skogen, dette er en fin arena for utforskning og undring, både alene og sammen med andre. Vi ønsker at barna skal bli kjent med naturen og det den har å by på. Gode naturopplevelser er viktig for å bli glad i naturen og å ta vare på den. Vi ønsker å gi barna flest mulige førsthånds opplevelser ute i skogen og i barnehagen. Vi er også glade i å bruke kroppen vår og liker å klatre, løpe og å mestre nye ferdigheter motorisk. Vi er også opptatt av at barna hjelper og støtter hverandre og deler gleden ved å få til.

Vi har fokus på å se og anerkjenne alle barna og deres følelsesuttrykk. Vi voksne er viktige for å støtte og hjelpe barna til å sette ord på følelser i alle situasjoner og å hjelpe dem til å sette grenser for seg selv og å respektere andres grenser.  Vi opptatt av å gi barna gode verktøy for å mestre ulike sitasjoner på best mulig måte.

I banehagen jobber vi prosjekterende. Det betyr at vi bruker mye tid i starten av barnehageåret på å observere hva barna viser interesse for, som vi kan dykke dypere inn i sammen. For øyeblikket er det mye som fanger barnas interesse - som vanlig. Utforsking med magneter, snekring og ulike konstruksjon bruker vi litt ekstra mye tid på akkurat nå.