Gråberget

Her er vi 20 barn. 12 barn født i 2017, 8 barn født i 2018.

To- og treåringene går her på Gråberget. Vi legger vekt på et godt arbeidsmiljø, og vi tror at trivsel smitter over på miljøet generelt. Vi bruker god tid til å bli kjent med hvert enkelt barn, slik at vi kan tilrettelegge for hvert enkelt, og for gruppa generelt. Det er viktig for oss at vi trives sammen, både små og store.

På Gråberget har vi et stort oppholdsrom som vi har delt inn i forskjellige lekekroker. Vi har også et mindre rom som er innredet som et atelier. Her ønsker vi at rommet skal gi muligheter for at inntrykk blir uttrykk, på ulike måter og med ulike materialer.

Vi ser stor verdi i at barna skal få bruke kroppen sin i møte med hverandre, og bruker mye tid på fysisk lek. Derfor har vi tjukkas, puter, skllier og flere ting som gir mulighet for fysisk utfoldelse. Vi synger mye, danser mye, og bruker ulikt matriell slik at barna skal få bli kjent gjennom interessante aktiviteter. Vi bruker vann, ris, steiner, skum, kongler, fjær - alt som er utforskningsbart. Rundt slike aktiviteter blir vi godt kjent med hverandre, noe som legger et godt grunnlag for en sterk felleskapsfølelse i gruppa. I det fysiske miljøet er vi opptatte av at alle skal finne noe som føles meningsfylt. Derfor forandrer vi det fysiske miljøet i takt med barnas skiftende interesser.

Vi liker godt å bruke naturen, og er mye ute både på turer og i barnehagens uteområde. Barns møte med steiner, kongler, mose og alt man finner i skogen er viktig for oss. Det kan skje magi i en blåbærtue! Det vet vi å ta vare på. Vi sover i hengekøyer når det er mulig, og lager mat på bål. Gruppas størrelse gjør det hensiktsmessig at en liten gruppe er på tur hver dag, og barna på Gråberget er virkelig glad i turene våre. 

Vi bruker mye tid på å observere og legge tilrette for utvikling i leken. Samtidig jobber vi med kompetanseheving av oss som jobber her, slik at vi kan komme frem til et felles syn på hvor viktig rollelek er for barnas utvikling.

I banehagen jobber vi prosjekterende. Det betyr at vi bruker mye tid i starten av barnehageåret på å observere hva barna viser interesse for, som vi kan dykke dypere inn i sammen. For øyeblikket er det mye som fanger barnas interesse; maurtuer, edderkoppspinn, rennende vann - og vi bruker tid på små oppdagelser sammen.