Berget det blå

Her er vi 15 barn som er født i 2018 og det jobber 3 voksne her

På Berget det blå er vi en gjeng med aktive, nysgjerrige og leketøyer barn og voksne. 

Barna har mange kloke tanker og spennende ideer og de er vant til å reflektere og filosofere sammen. De voksne følger opp barnas innspill og det gjør at vi har mange innholdsrike og spennende dager. 

Det fysiske miljøet på Berget det blå er tilpasset barnas interesser og ønsker og det er lett for alle å finne noe å fordype seg i. Grønne kasser, stoff og ombruksmateriell gir ideer og inspirasjon til rollelek. Sand, vann, magneter og remidamateriell er mye brukt og atelierdelen vår er innholdsrik. Det klippes, limes, males og tegnes mye - og både prosesser og kunstverk er imponerende. Vi lar barna møte kunst i ulike former og gir de også muligheter for å bli kjent med ulike formingsmaterialer. Hos oss er det meste tilgjengelig for barna til enhver tid. 

Vi er opptatt av å lage gode møteplasser der vi kan utforske, undersøke, undre oss og finne nye veger. Vi stiller spørsmål og liker å gi barnas tanker og ideer stor plass. Ulike tanker gir oss muligheter til å oppleve demokrati i praksis - alle stemmer skal ha mulighet til å bli hørt.

Vi leker med lyder og ord, vi leser, skriver og forteller, vi spiller spill og teller. Også snakker vi! Mye! Om stort og smått. Om viktige og mindre viktige ting. Vi øver på å lytte til hverandre og på å ta hensyn. Vi har samlinger der vi leser bøker, synger, hører på musikk og forteller eventyr. 

Vi er kjøkkenhjelpere flere ganger i uka og har allerede blitt skikkelig gode til å lage mat. Også er vi gode til å undersøke maten vi lager og til å tørre å smake. Selv om ikke alt frister like mye. Vi jobber med alt det andre som også må gjøres på kjøkkenet; både rydding og sortering, samt dekking av traller og bord står på planen.

Barna liker å bruke kroppen, og både gjennom barnehagens utemiljø og nærmiljøet gir vi fysiske utfordringer. Vi går ofte på tur- oppdagelsesferd er populært og gjør at vi oppdager nye spennende turområder.  Førstehåndserfaringer og felles opplevelser er viktig, og vi ser at det bygges gode relasjoner når vi er ute på tur. Både fellesturer og turer i små grupper gjennomføres ukentlig.
I tillegg møtes vi ofte til yoga og meditasjon fordi vi vet at både avkobling og hvile er minst like viktig som aktivitet.