Berget det blå

Her er vi 20 barn som er født i 2015 og det jobber 3-4 voksne her

Vi er en nysgjerrig og aktiv gjeng, som liker utfordringer både på det fysiske og kognitive plan. Vi lar barna komme med innspill til hva dagene skal inneholde og tar tak i det de er opptatt av. Derfor vil dagene bli innholdsrike, interessante og ulike. Vi har materialer inne på avdelingen som støtter barnas iboende utforskertrang - både sand og vann samt ulike bygge/konstruksjonsmaterialer er daglig i bruk. Dette er gode materialer til bruk i en stadig mer kreativ rollelek. I tillegg har vi ett atelier som brukes til både kreative, skapende og utforskende prosesser. Vi ser for oss at atelieet kan hjelpe oss på veg med våre prosjekterende arbeider gjennom året. Vi har fokus på å skape gode møteplasser hvor det kan oppstå gode samspillsituasjoner. Her kan barna finne sin egen vei til kunnskap og samtidig lære av hverandre.

Lek med språket, bokstaver og tall står også i fokus hos oss, på barnas initiativ. Vi leser mye bøker, har språkleker og lærer oss rim og regler. Vi spiller mye spill og tall og bokstaver er tilgjengelig for lek og oppdagelse. Vi snakker mye sammen og bruker språket aktivt i hverdagen.

Barna liker å bruke kroppen sin, og både gjennom barnehagens utemiljø og nærmiljøet gir vi fysiske utfordringer. Vi går ofte på tur  og ulike oppdagelsesferder er populært og gjør at vi oppdager nye spennende turområder.  Førstehåndserfaringer og felles opplevelser er viktig, og vi ser at det bygges gode relasjoner når vi er ute på tur. 

Vi deler oss ofte i mindre grupper - for å se hvert enkelt barn, og for å møte de ulike behovene i gruppa. Vi er tett på og observerer mye for å la alle barnas stemmer bli hørt. Det er viktig for oss å skape ett godt fellesskap med plass til alle.

Vi jobber med prosjektet "Lille larven aldri mett", et prosjekt vi også jobbet med i fjor og som barna fortsatte med etter sommeren. Vi følger prosessen fra larve til sommerfugl, og har i år kokonger som bor i "huset sitt" på avdelingen.