/>

Berget det blå

Her er vi 17 barn som er født i 2017 og det jobber 3 voksne her

På Berget det blå er vi en gjeng med aktive, glade og nysgjerrige barn og voksne. 

Barna har mange kloke tanker og spennende innspill, de voksne liker å følge opp og det gjør at vi har mange innholdsrike og morsomme dager. 

Det fysiske miljøet på Berget det blå er tilpasset barnas interesser og ønsker og det er lett for alle å finne noe å fordype seg i. Grønne kasser, stoff og ombruksmateriell gir ideer og inspirasjon til rollelek. Sand, vann, magneter og remidamateriell er mye brukt og atelierdelen vår er innholdsrik. Det klippes, limes, males og tegnes mye - og kunstverkene er imponerende.

Vi er opptatt av å lage gode møteplasser der vi kan utforske, undersøke, undre oss og finne nye veger. Vi stiller spørsmål og liker å gi barnas tanker og ideer stor plass. Ulike tanker gir oss mulgheter til å oppleve demokrati i praksis - alle stemmer skal ha mulighet til å bli hørt.

Vi leker med lyder og ord, vi leser, skriver og forteller, vi spiller spill og teller. Også snakker vi! Mye! Om stort og smått. Om viktige og mindre viktige ting. Vi lytter til hverandre og tar hensyn.

Vi er kjøkkenhjelpere to ganger i uka og har allerede blitt skikkelig gode til å lage mat. Også er vi gode til å undersøke maten vi lager og til å tørre å smake. Selv om ikke alt frister like mye. 

Barna liker å bruke kroppen, og både gjennom barnehagens utemiljø og nærmiljøet gir vi fysiske utfordringer. Vi går ofte på tur  og oppdagelsesferd er populært og gjør at vi oppdager nye spennende turområder.  Førstehåndserfaringer og felles opplevelser er viktig, og vi ser at det bygges gode relasjoner når vi er ute på tur.