Løvetannen

Her er vi 19 barn født i 2016 sammen med 3-4 voksne.

På Løvetannen har vi et stort oppholdsrom, og 2 små rom i tillegg. Det store rommet er delt inn i flere små lekeområder. Det fysiske miljøet på avdelingen er i kontinuerlig forandring. Vi møblerer og bytter ut materialer og leker ut fra hva vi ser at barna og barnegruppa er interessert i, og har behov for. Vi legger vekt på å ha materialer som støtter barnas iboende utforskningstrang; vann, gjenbruksmateriell, naturmateriale og et rikt utvalg av materialer til konstruksjonslek og rollelek. Et av de små rommene skal bli til atelier med rom for tegning, maling og andre formingsmaterialer som skal støtte barnas skapende uttrykk.

Vi er mye ute, både på vårt eget uteområde og ellers på turer i nærmiljøet. Vi er ofte i skogen, dette er en fin arena for utforskning og undring, både alene og sammen med andre. Vi ønsker at barna skal bli kjent med naturen og det den har å by på. Gode naturopplevelser er viktig for å bli glad i naturen og å ta vare på den. Vi er også glade i å bruke kroppen vår og liker å klatre, løpe og å mestre nye ferdigheter motorisk. Vi er også opptatt av at barna hjelper og støtter hverandre og deler gleden ved å få til.

Vi har fokus på å se og anerkjenne alle barna og deres følelsesuttrykk. Vi voksne er viktige for å støtte og hjelpe barna til å sette ord på følelser i alle situasjoner og å hjelpe dem til å sette grenser for seg selv og å respektere andres grenser.