Løvetannen

Her er vi 20 barn som er født i 2020 og 2021, sammen med 6 voksne.

På Løvetannen har vi et åpent og stort oppholdsrom, og ett mindre rom i tillegg. Det store rommet er delt inn i flere små lekeområder. Det fysiske miljøet på avdelingen er i kontinuerlig forandring. Vi er opptatt av å skape møteplasser med materialer som skaper interesser og dermed bidrar til samspill. Vi møblerer og bytter ut materialer og leker ut fra hva vi ser at barna og barnegruppa er interessert i, og har behov for. Vi legger vekt på å ha materialer som støtter barnas iboende utforskningstrang; vann, gjenbruksmateriell, naturmateriale og et rikt utvalg av materialer til konstruksjonslek og rollelek. Ved å møtes rundt "det tredje" knyttes relasjoner mellom barna.I det mindre rommet er det tilrettelagt for allsidig bevegelse og konstruksjon med store materialer. Her er det også et vegghengt bord som vi kan bruke til utforskning, tegning, maling og andre aktiviteter når vi ønsker å dele oss i mindre grupper.

Vi er en gjeng med små og store som er veldig glade i å være ute, både på vårt eget uteområde og ikke minst på turer i nærmiljøet. Vi er ofte i skogen, dette er en fin arena for utforskning og undring, både alene og sammen med andre. Vi ønsker at barna skal bli kjent med naturen og det den har å by på. Gode naturopplevelser er viktig for å bli glad i naturen og å ta vare på den. Vi ønsker å gi barna flest mulige førsthåndsopplevelser ute i skogen og i barnehagen. Vi er også glade i å bruke kroppen vår og liker å klatre, løpe og å mestre nye ferdigheter motorisk. Vi er også opptatt av at barna hjelper og støtter hverandre, og deler gleden ved å få til.

Vi har fokus på å se og anerkjenne alle barna og deres følelsesuttrykk. Vi voksne er viktige for å støtte og hjelpe barna til å sette ord på følelser i alle situasjoner, og å hjelpe dem til å sette grenser for seg selv og å respektere andres grenser.  Vi opptatt av å gi barna gode verktøy for å mestre ulike sitasjoner på best mulig måte.