/>

Styret for barnehageåret 2021/2022

Styret er slått sammen av driftsstyret og samarbeidsutvalget i barnehagen, og består av representanter fra foreldrene og personalet.

Torbjørn Kvam (leder, foreldre),                                                                                                       

Hilde Løkken (nestleder, foreldre)

Hans Erik Sandvoll (foreldre)

Robin Stødle Mikalsen (foreldre)

Anne Margrethe Botheim Lien (foreldre)

Ingunn Galaasen Olsen (foreldre)

Kay Plassen (ansatt)

Tina Stendahl (ansatt)

Thomas Nygård Rindal (ansatt)