Styret for barnehageåret 2023/2024

Styret er slått sammen av driftsstyret og samarbeidsutvalget i barnehagen, og består av representanter fra foreldrene og personalet.

Torbjørn Kvam (leder, foreldre)

Trine Cecilie Hansen (nestleder, foreldre)                                                                                   

Andreas Hoff (foreldre)

Hans Erik Sandvoll (foreldre)

David Mertz (foreldre)

Brit Vatne (foreldre) 

Kim Bakke Andresen (vara foreldre)

Martine Årnes (vara foreldre)

Kay Plassen (ansatt)

Tina Stendahl (ansatt)

Anders Walbø Johnsgård (ansatt)

Cecilie Bungum (vara ansatt)