Styret for barnehageåret 2020/2021

Øystein Stokstad (leder, foreldre), Torbjørn Kvam (nestleder, foreldre), Robin Stødle Mikalsen (foreldre), Anne Margrethe Botheim Lien (foreldre), Hans Erik Sandvoll (foreldre), Ingunn Galaasen Olsen (foreldre), Kay Plassen (ansatt), Tina Stendahl (ansatt), Thomas Nygård Rindal (ansatt)