Skilpadda

Her er 12 barn født i 2019 og 1 barn født i 2018, sammen med 4 voksne.

På Skilpadda er vi en gjeng med aktive barn som er glade i å bruke kroppen sin. Vi liker godt å hoppe, løpe,klatre, skyve og dra. Miljøet er tilrettelagt for å være fysise aktive inne. Vi er også en ute-og turglad gjeng med små og store mennesker, så vi er ofte ute i barnehagen eller på tur i nærmiljøet. Her er det mange muligheter for å bruke kroppen og å få mestringsopplevelser. Vi trives godt i skogen der vi kan bli kjent med naturen og alt den har å by på. Vi undersøker med alle sanser og med hele kroppen og legger til rette for å få en god relasjon til naturen. For å bli glad i naturen, må vi bli kjent med den, som en del av et bærekraftig fokus. 

Vi er opptatte av å skape møteplasser med materialer som skaper interesse og dermed bidrar til samspill. Det er fint å møtes rundt noe, for å erfare og eksperimentere sammen.  Barna møtes ofte rundt sandbordet, vannbordet eller risbordet for å undersøke materialet og dets egenskaper. Ved å møtes rundt "det tredje" knyttes relasjoner barna imellom.  Barna på Skilpadda er glade i å stapp, bære og dra på ting. Vi har derfor tilrettelagt med ulike materialer som egner seg fint til  å bruke til slike aktiviteter. 

Vi ønsker å dele oss i mindre  gruppermhver dag - for å skape plass og rom til blant annet å se hvert enkelt barn og for å kunne møte deres ulike behov.