Pedagogisk dokumentasjon

Alt vi samler av materiale som synliggjør barnehagens virksomhet er dokumentasjon.

Når en dokumentasjon blir gjenstand for refleksjon basert på barnas tanker og/eller personalets teoretiske og praktiske kompetanse endres den til å bli en pedagogisk dokumentasjon. Hvilke tanker og spørsmål foreldre/foresatte, kollegaer eller besøkende uttrykker når de ser en dokumentasjon kan også være spennende utgangspunkt for faglige refleksjoner.

Pedagogisk dokumentasjon er et prosessorientert arbeid som består av ulike deler:

* observasjon - dokumentasjon - refleksjon - tolkning/valg - nye tanker/ nye handlingsmønster* 

Arbeidet med pedagogisk dokumentasjon er med på å øke forståelsen for, og bevisstheten rundt barnas tenker og deres måte å nærme seg verden på. Den er også med på å øke besvisstheten rundt egne tanker og egen praksis. Gjennom å belyse en dokumentasjon fra ulike sider og knytte dette opp mot teoretiske og praktiske erfaringer vil vi også på sikt videreutvikle barnehagetilbudet.